Strona główna Finanse IP Box dla programistów

IP Box dla programistów

przez Mateusz Michalski
2 komentarze 4,6K wizyt

Słyszałeś o uldze IP Box dla programistów, ale obawiasz się z niej skorzystać? Nie wiesz, jak działa i czy faktycznie się opłaca? Wspólnie z firmą Pravna zapytaliśmy Was o główne dylematy związane z ulgą podatkową. Okazało się, że najczęściej obawiacie się dokumentacji, jak i kontroli ze strony urzędu. Czy słusznie? 

Eksperci z Pravna spieszą z wyjaśnieniami, opierając się na własnym doświadczeniu, jak i 2850+ uzyskanych IP Box dla branży IT (ze skutecznością na poziomie 99,8%). Obniżanie podatków programistom to ich codzienność, więc sprawdźmy, jak to jest naprawdę z tym IP Box’em.

1. Czym jest IP Box? Kto może z niego skorzystać?

IP Box to optymalizacja podatku dla programistów i osób wytwarzających własność intelektualną (IP-intellectual property). Ulga ta obniża podatek dochodowy z 19% do zaledwie 5%. Można ją rozliczyć wstecznie, co zwiększa nasze potencjalne oszczędności. Ulga ma zachęcać do tworzenia nowych miejsc pracy oraz doprowadzić do wzrostu zainteresowania branżą IT. Prace zakwalifikowane do preferencji IP BOX muszą mieć charakter innowacyjny. W świetle prawa zaliczane są do niej wszelkie prace polegające na kodowaniu, dzięki którym wytwarzane są nowe treści. 

Z ulgi skorzystają osoby działające na takich stanowiskach jak: 

 • Programiści IT (backend, frontend, fullstack), 
 • Programiści maszyn, 
 • DevOps, 
 • Tester automatyzujący, 
 • Architekt oprogramowania, 
 • Programista baz danych, 
 • Scrum master, 
 • Twórcy gier i inni.

Nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do ulgi?
>> Tutaj bezpłatnie sprawdzisz, czy możesz skorzystać z ulgi IP Box <<

2. Czym jest wskaźnik Nexus?

Wskaźnik Nexus jest niezbędny do wyliczenia zwrotu przy uldze IP Box. Pomaga obliczyć dochód dla celów tej ulgi, który podlega 5% opodatkowaniu. Wysokość tego dochodu to iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (z danego roku podatkowego) oraz wskaźnika Nexus obliczanego według specjalnego wzoru. Każda litera we wzorze oznacza grupę kosztów związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Wskaźnik Nexus obliczamy dla każdego kwalifikowanego IP oddzielnie. Zatem, aby prawidłowo rozliczyć ulgę IP Box, musisz najpierw obliczyć wskaźnik Nexus. To on decyduje, jak wysoki zwrot z ulgi IP Box otrzymasz.

3. Jak wygląda procedura ubiegania się o IP Box?

Formalności. Jak wiemy, nie da się ich przeskoczyć. Do złożenia wniosku o przyznanie preferencji IP Box potrzebujesz poniższych dokumentów: 

 • Indywidualna interpretacja podatkowa, czyli dokument wydawany przez KIS w celu potwierdzenia możliwości skorzystania z ulgi.
 • Ewidencja IP Box — dokument podzielony na dwie części, typowo księgową oraz wykaz zadań. Pozwala ustalić nasze przychody oraz koszty przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, co umożliwia określenie kwalifikowanego dochodu. 

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową, musisz złożyć wniosek do Krajowej Informacji Skarbowej. Udziela ona odpowiedzi, czy prawidłowo stosujesz przepisy podatkowe, na przykład czy zgodnie z prawem korzystasz z ulg podatkowych albo, czy możesz skorzystać z nich w przyszłości. Pozytywna interpretacja chroni także przed ewentualnymi konsekwencjami błędnego zinterpretowania przepisów podatkowych. 

Natomiast ewidencja IP Box to dokument zawierający wykaz naszej pracy, wykonanych projektów oraz faktury kwalifikujące nas do ulgi. Te dwa dokumenty są kluczowe w drodze do uzyskania ulgi IP Box. Urzędy Skarbowe przed wydaniem zwrotu weryfikują je podczas czynności sprawdzających. Są to rutynowe działania, które sprawdzają, czy informacje zawarte w rozliczeniu są zgodne z rzeczywistością. 

5 kroków do uzyskania ulgi IP Box

 1. Jeśli nawiążemy współpracę, nasz doradca podatkowy skontaktuje się z Tobą w ciągu 2-3 dni roboczych. 
 2. Po analizie dokumentacji mamy 7 dni na napisanie wniosku do KIS.
 3. Wysyłamy wniosek do KIS. Czas rozpatrzenia wniosku wynosi około 3-6 miesięcy.
 4. W ciągu 14 dni od otrzymania uzupełnionej ewidencji IP BOX przygotowujemy PIT/IP (rozliczenie ulgi IP BOX).
 5. Zeznanie podatkowe składamy do urzędu skarbowego. Ma on na wydanie zwrotu maksymalnie 45 dni.

4. Ile czasu trwa proces ubiegania się o pozytywną interpretację?

KIS ma od 3 do 6 miesięcy na rozpatrzenie wniosku i wydanie interpretacji, ale z reguły trwa to średnio 4-5 miesięcy. Czas ten liczony jest od momentu złożenia przez nas wniosku. Jeżeli w ciągu tego czasu nie dostaniemy interpretacji indywidualnej, nasz wniosek automatycznie jest rozpatrywany pozytywnie. W przypadku niepełnego wniosku, mamy 7 dni kalendarzowych na jego uzupełnienie. Nie zgadzasz się z otrzymaną interpretacją? Masz 30 dni na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

Im bardziej szczegółowo wypełnimy wniosek, tym mniejsze ryzyko, że KIS odeśle go w celu uzupełnienia braków, co wydłuża cały proces. Jeśli nasz wniosek nie zawiera błędów, otrzymujemy pozytywną interpretację. A jak już wiesz, to jeden z podstawowych elementów ubiegania się o ulgę podatkową IP Box.

5. Co w przypadku, gdy otrzymasz odmowę?

Twój wniosek o interpretację indywidualną został odrzucony? Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią KIS, masz 30 dni kalendarzowych na złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Możesz to zrobić za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej. Nie musisz obawiać się negatywnej interpretacji. Odpowiedź była neutralna? Pamiętaj, że możesz ponownie złożyć wniosek.

6. Czy po negatywnej interpretacji z US, można się odwoływać?

Od każdej negatywnej interpretacji indywidualnej możesz się odwołać poprzez złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał daną interpretację. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia interpretacji. W wyniku uwzględnienia skargi do sądu, dyrektor KIS może zmienić interpretację.

7. Co jest kluczowe podczas starania się o pozytywną interpretację?

Kluczem do uzyskania pozytywnej interpretacji indywidualnej są:

 • Skutecznie sformułowany wniosek,
 • Odpowiednie umowy z kontrahentami,
 • Odpowiedzi na pytania KIS w trakcie procesu.

We wniosku należy dokładnie opisać swoją sytuację, zadać pytania i przedstawić własne stanowisko. Następnie sprawdza go urząd. Jeżeli nie odkryje żadnych błędów czy braków, otrzymujemy pozytywną interpretację. 

Z zasady nie trzeba dołączać umowy z kontrahentem, ale istnieje cień szansy, że Urząd Skarbowy może o nią poprosić, więc lepiej ją dostarczyć. W umowie powinien znaleźć się zapis, że prawa autorskie do wytworzonego programu komputerowego lub jego części zostaną przeniesione na kontrahenta. Przeniesienie tych praw jest jednym z warunków, jakie należy spełnić, by móc uzyskane ze zbycia tych praw dochody objąć preferencyjną stawką podatku dochodowego (5% IP Box).

Na etapie starania się o pozytywną interpretację, warto skorzystać ze wsparcia profesjonalisty, który pomoże nam odpowiednio się przygotować. W ten sposób dodatkowo zwiększamy swoje szanse.

>> Kliknij tutaj, a pomożemy Ci w uzyskaniu pozytywnej interpretacji<<

8. Czy po przejściu przez cały proces, po uzyskaniu pozytywnej interpretacji, US może nas skontrolować i cofnąć zgodę?

Uzyskanie interpretacji jest pierwszą częścią całego procesu. Następnie, po złożeniu dokumentów do US mogą wystąpić tzw. czynności sprawdzające, potocznie zwane kontrolami. Kontrola skarbowa zawsze budzi lęk. Zupełnie niepotrzebnie. Jest to typowy proces, który pozwala na sprawdzenie naszej działalności przez US jeszcze przed wydaniem zwrotu, co zabezpiecza nas przed późniejszym cofnięciem przyznania ulgi. Ich celem nie jest przyłapanie nas na błędzie i odebranie ulgi. Najczęściej odbywają się zdalnie. Urzędnicy chcą jedynie sprawdzić, czy informacje, które zawarliśmy w rozliczeniu, są zgodne z rzeczywistością. Proszą nas o przesłanie interpretacji indywidualnej i ewidencji IP Box. Następnie, weryfikują dokumenty przed udzieleniem ulgi. Jeżeli prowadzimy rzetelną dokumentację, nie musimy obawiać się cofnięcia zgody.

9. Jak takie kontrole US wyglądają?

Kontrola to za duże słowo. Urzędy Skarbowe przeprowadzają czynności sprawdzające. Ich zadaniem jest formalna ocena poprawności dokumentów rozliczeniowych oraz weryfikacja poniesionych przez nas wydatków i osiągniętych dochodów. Urzędnicy chcą sprawdzić, czy w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej wytwarzamy, rozwijamy lub ulepszamy prawa należące do katalogu praw kwalifikowanych oraz czy 5% stawkę stosujemy jedynie do dochodu z tych praw.

Czynności sprawdzające rzadko odbywają się w formie osobistej wizyty, najczęściej kontakt ogranicza się do rozmowy telefonicznej lub wymiany maili. Urząd Skarbowy prosi nas o przesłanie interpretacji indywidualnej i ewidencji IP Box, a następnie weryfikuje te dokumenty przed wydaniem zwrotu. Na tym kończy się ,,kontrola”.

10. Jakie są konsekwencje cofnięcia pozytywnej interpretacji?

Spokojnie, nie ma możliwości cofnięcia pozytywnej interpretacji.

11. Czy można najpierw przejść kontrolę, a dopiero później uzyskać zwrot podatku?

Tak, zwrot podatku może nastąpić już po przejściu kontroli.

12. Czy ryczałtowcy mogą ubiegać się o IP BOX? Jeśli nie, to jak zmienić formę opodatkowania, aby było to możliwe?

Rozliczając się ryczałtem, nie masz możliwości korzystania z ulgi IP Box. Preferencja ta działa tylko w połączeniu z podatkiem liniowym lub skalą podatkową. Wybrałeś ryczałt, ale chcesz ubiegać się o IP Box? Możesz jeszcze zmienić zdanie. Polski Ład umożliwia zmianę formy opodatkowania na cały rok podatkowy lub jego drugą połowę. Można to zrobić w okresie od lipca do grudnia 2022 roku. Wystarczy poinformować o tym fakcie urząd skarbowy za pomocą specjalnego oświadczenia.

13. Czy można uzyskać zwrot za kilka lat wstecz?

Mamy dla Ciebie dobre wieści. Ulgę IP Box możesz rozliczyć wstecz. Co więcej, działa ona nawet wtedy, gdy wybrałeś ryczałt i chcesz przy nim pozostać. Jeśli przez ostatnie 3 lata rozliczałeś się podatkiem liniowym lub na skali podatkowej, masz prawo skorzystać z ulgi za tamten okres. Zgodnie z polskim prawem, możemy rozliczać się do 5 lat wstecz. IP Box działa od 2019 roku, więc warto to wykorzystać i sporo zyskać.

14. Czy są pewne, powtarzalne punkty, które US sprawdza i ”lubi” podważać? Na co najbardziej uważać?

Głównym celem czynności sprawdzających prowadzonych przez Urząd Skarbowy jest sprawdzenie, czy w ramach swojej działalności badawczo-rozwojowe rozwijasz, wytwarzasz lub ulepszasz prawa, które należą do katalogu praw kwalifikowanych. Zanim zaczniesz korzystać z ulgi IP Box, postaraj się o indywidualną interpretację od Krajowej Informacji Skarbowej. Daje Ci ona niemal 100% ochronę i jest podstawowym dokumentem sprawdzanym przez US. Jeśli KIS stwierdził, że kwalifikujesz się do ulgi, kontrola to czysta formalność. 

Podczas czynności sprawdzających, Urząd Skarbowy może też poprosić Cię o wgląd do ewidencji IP Box. Zapisujesz w niej zrealizowane projekty, które można rozliczyć z ulgą oraz czas, jaki nad nimi pracowałeś. W drugiej części wpisujesz faktury kwalifikujące się do ulgi. Prawidłowo prowadzona ewidencja stanowi potwierdzenie, dla jakich obszarów swojej działalności korzystasz z IP Box’a. Urzędnicy mają możliwość zweryfikować, czy dane w niej zawarte zgadzają się z zeznaniem podatkowym. Czynności sprawdzające potwierdzają, czy ulga jest właściwie rozliczana, a Ty otrzymujesz zwrot nadpłaty podatku. Kontrola US to rutynowe działania, więc nie bój się, nie chodzi o to, by Cię na czymś przyłapać. 

Na co uważać? Bardzo ważny jest zapis o przekazaniu praw autorskich w umowie. Nie zapomnij o tym.

15. Czy jest możliwe, że US rozpocznie kontrole na granicy przedawnienia?

Wszystko zależy od Urzędu Skarbowego. Jest to możliwe, jednak po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, kontrola na granicy przedawnienia raczej nam nie grozi.

16. Czy może być przeprowadzonych wiele kontroli? Czy druga, trzecia, n-ta może podważyć wcześniejsze pozytywne?

Teoretycznie, może się tak zdarzyć. Jednak, szanse na to są równie prawdopodobne, co wygrana na loterii.

17. Czy w przypadku wielu projektów, konieczne jest posiadanie kilku wniosków?

Nie, wszystkie projekty można opisać w jednym wniosku.

18. Dlaczego biura księgowe odradzają IP BOX?

Biura księgowe bardzo często wybierają ryczałt, ponieważ jest to dla nich łatwiejsza forma rozliczenia. Po prostu. Czasem też to kwestia braku wystarczającej wiedzy. Sami wspieramy księgowych w realizacji ulgi IP Box.

19. Czy IP BOX jest pułapką na informatyków?

IP Box jest zawarty w ustawie o podatkach, co oznacza, że stanowi całkowicie legalne rozwiązanie podatkowe i nie warto węszyć w nim żadnego podstępu. Dodatkowo uzyskanie ulgi wymaga pozytywnej interpretacji podatkowej, która potwierdza, że wszystkie działania są w pełni zgodne z prawem. IP Box to nie pułapka, a realna oszczędność. W skali roku możesz zyskać nawet 24 tysiące złotych.

20. Jak wygląda współpraca z Pravną? Od czego zacząć i jakie dokumenty przygotować?

Jeśli chcesz rozpocząć współpracę z Pravną, kliknij tutaj i wypełnij formularz na stronie WWW. Możesz umówić się na bezpłatną konsultację z doradcą/ekspertem ds. ulgi IP Box. W czasie rozmowy otrzymasz informację, czy kwalifikujesz się do IP Box, a także bezpłatną kalkulację rocznych oszczędności w zależności od danej formy opodatkowania. Dzięki temu wybierzesz opcję podatkową, która przyniesie Ci najwięcej oszczędności. 

Wskazówka przed rozmową: koniecznie sprawdź, czy w umowie masz zapis odnośnie przekazywania praw autorskich.

Pravna IP Box

21. Jak można się z Wami skontaktować?

Wystarczy, że zajrzysz na naszą stronę WWW i wypełnisz krótką ankietę. Nasi doradcy skontaktują się z Tobą w ciągu 24h.

22. Czy okres rozliczenia wpływa na wysokość Państwa prowizji?

Cena naszych usług jest zależna od ilości lat, które rozliczamy z ulgą.

23. Czy pierwsze konsultacje są płatne?

Pierwsza konsultacja jest zawsze bezpłatna. Dowiesz się, czy kwalifikujesz się do ulgi IP Box, a także otrzymasz kalkulację rocznych oszczędności na poszczególnych formach opodatkowania. Robimy to, bo lubimy być fair i chcemy, abyś podjął świadomą decyzję na podstawie konkretnych liczb.

24. Czy jest możliwość uzyskania przykładowego, pełnego kosztorysu?

Oczywiście, daj znać, a wszystko prześlemy Ci mailowo.

25. Czy posiadacie w swojej historii przypadki, gdy US zażądał zwrotu i doliczył odsetki?

Nie, w całej naszej historii nie spotkaliśmy się z podobnym przypadkiem. Stwierdzamy to na przykładzie 2850+ zrealizowanych IP Box’ów.

26. Czy osoba, która korzysta z Waszych usług, może oczekiwać pomocy w razie kontroli? Czy jest to pomoc odpłatna?

Podstawowa pomoc przy czynnościach sprawdzających jest zawsze bezpłatna. Jeśli urząd poprosi Cię o przesłanie dodatkowych dokumentów, my wskażemy, co trzeba wysłać. Masz nasze wsparcie na każdym etapie.

27. Co wyróżnia Was na tle konkurencyjnych firm?

Mamy na swoim koncie ponad 2850+ IP Box’ów ze skutecznością na poziomie 99,8%. Po naszym researchu ilości zrealizowanych usług w pozostałych kancelariach możemy stwierdzić, że jesteśmy TOP#1 w Polsce w tym zakresie. Wnioski naszych doradców rzadko wracają nierozpatrzone, tym bardziej odrzucone, więc mają już swoją renomę. 

Wyróżnia nas także wstępna, bezpłatna konsultacja wraz z kalkulacją oszczędności. Inne kancelarie wyceniają sobie ten etap nawet na 738 zł i jest to kolejny efekt naszego rozpoznania rynku. 😉 

I najważniejsza rzecz. Gwarantujemy 100% zwrotu pieniędzy w przypadku, gdy KIS nie rozpatrzy wniosku pozytywnie.

Podsumowanie

Jak widzisz, IP Box nie taki straszny, jak go opisują. Wręcz przeciwnie. To realna oszczędność, dzięki której w Twojej programistycznej kieszeni zostanie jeszcze więcej pieniędzy. Walczyłeś przecież o dobrą stawkę, prawda? To teraz zadbaj o to, by w rozliczeniu podatkowym zostało Ci z niej jak najwięcej. 😉 

O IP BOX dla programistów w animacji

Gdy ubiegasz się o podwyżkę, musisz oddać ważne projekty na czas, argumentować, spełniać KPI. Z IP Box zapewniasz sobie dodatkowe 2 tysiące złotych miesięcznie. I nie musisz nic robić, bo możesz oddać wszystkie formalności w ręce Pravna.pl. Tutaj nie ryzykujesz, że coś pójdzie nie tak. Pamiętasz co mówiliśmy o naszej skuteczności? 😉 

To, jak? Działamy z IP Box’em?
>> Umów się na bezpłatną konsultacją i zamień wysokie podatki na wysokie oszczędności <<

Pravna IP Box

* Materiał powstał we współpracy z firmą Pravna – materiał sponsorowany.

5 2 votes
Oceny

Powiązane wpisy

Subscribe
Powiadom o
guest
2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments

Strona wykorzystuje cookies i przetwarza dane zgodnie z zasadami opublikowanymi w Polityce Prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Wybierając "OK", zgadzasz się na warunki przetwarzania. OK Więcej